Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2011 > Характеристика теста по испанскому языку 2011Характеристика теста по испанскому языку для внешнего независимого тестирования 2011 года (ЗНО 2011)

espanol

В нашем стремительно развивающемся мире, в значительной степени объединенном современными информационными технологиями, знание иностранного языка (а желательно - нескольких) является практически необходимым для выпускника ВУЗа, претендующего на интересную и хорошо оплачиваемую работу.

Испанский, немецкий или английский в Харькове, Донецке и Одессе сегодня нужны так же, как в Барселоне, Мюнхене или Ливерпуле. Естественно, что кроме собственно школы или института, заниматься иностранным языком можно и на специализированных курсах, причем зачастую эти занятия дают значительно более высокие результаты.

Ниже приведена характеристика теста по испанскому языку ЗНО 2011:


Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО 2011) з іспанської мови. (Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 1218 від 08.12.2010 р.).


Тест складається з двох частин:

 • Читання;

 • Письмо.

Загальна кількість завдань тесту – 46.

На виконання тесту відведено 120 хвилин.

Тест з іспанської мови складається із завдань чотирьох форм:

 1. Завдання на встановлення відповідності. У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із поданих варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.

 2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання пропонується чотири варіанта відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

 3. Завдання на заповнення пропусків у тексті. У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із поданих варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт обрав і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.

 4. Завдання з розгорнутою відповіддю. Завдання передбачає створення абітурієнтом на бланку відповідей Б власного висловлення у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації.

За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:

 • за завдання на встановлення відповідності 0 – 1 тестовий бал

 • за завдання з вибором однієї правильної відповіді 0 – 1 тестовий бал

 • за завдання на заповнення пропусків у тексті 0 – 1 тестовий бал

 • за завдання з розгорнутою відповіддю 0 – 24 тестових бали

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з іспанської мови, – 69.

Композиція завдань у тесті з іспанської мови ґрунтується на таких засадах:

 1. Завдання розташовуються відповідно до видів мовленнєвої діяльності. Спочатку в тексті представленні завдання частини «Читання», потім – завдання частини «Письмо».

 2. Завдання розташовуються послідовно за знаннями, комунікативними вміннями та навичками: розуміти основний зміст автентичного тексту, повністю розуміти зміст автентичного тексту, якщо значення незнайомих слів розкривається на основі лінгвістичної та контекстуальної здогадки, знаходити спеціальну або необхідну інформацію в автентичних текстах різнопланового характеру, розуміти структуру тексту, розпізнавати зв’язки між частинами тексту, правильно використовувати граматичні форми частин мови та частини мови відповідно до контексту, розрізняти значення окремих лексичних одиниць відповідно до контексту, робити письмове повідомлення, оформлюючи його відповідно до мети та завдання спілкування.

Під час підготовки до складання тесту рекомендується використовувати підручники, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

№ за/п Назва Автор Клас Видавництво Рік видання
1 Іспанська мова (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів) Редько В.Г. 2 Генеза 2007
2 Іспанська мова (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів) Редько В.Г. 3 Генеза 2003
3 Іспанська мова (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів) Редько В.Г. 4 Генеза 2004
4 Іспанська мова (підручник, 4-й рік навчання) Редько В.Г. 5 Генеза 2005
5 Іспанська мова (підручник, 5-й рік навчання) Редько В.Г. 6 Генеза 2006
6 Іспанська мова (підручник, 6-й рік навчання) Редько В.Г. 7 Генеза 2007
7 Іспанська мова (підручник, 7-й рік навчання) Редько В.Г, Береславська В.І. 8 Генеза 2008
8 Іспанська мова (підручник, 8-й рік навчання) Редько В.Г, Береславська В.І. 9 Генеза 2009
9 Іспанська мова (підручник, 1-й рік навчання) Редько В.Г. та ін. 10 Педагогічна думка 2010
10 Іспанська мова (підручник, 9-й рік навчання) Редько В.Г., Береславська В.І. 10 Генеза 2010


Внешнее независимое тестирование 2011 года (ЗНО 2011)

Главная > ЗНО 2011 > Характеристика теста по испанскому языку 2011
 
загрузка...