Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2011 > Характеристика теста по математике 2011Характеристика теста по математике для внешнего независимого тестирования 2011 года (ЗНО 2011)

математика

Изучение "общеобразовательных" предметов (математика, физика, химия и др.) является необходимой базой для дальнейшей специализации в том или ином направлении: инженерия, медицина, агрономия и так далее. В то же время успешная профессиональная деятельность подразумевает знание специализированных инструментов, в том числе и программного обеспечения. В наши дни так же, как невозможно представить себе дизайнера без программ Adobe или Corel, так же невозможно вести учет хозяйственной деятельности того или иного предприятия без программ 1С.

Полезные украинские курсы для начинающих в 1С проводит Центр сертифицированного обучения «Актив». Обучение на них позволяет начинающему бухгалтеру (или даже опытному, но не знакомому со специализированными программами) ознакомиться со всеми возможностями комплекса программ 1С и научиться правильно применять их в своей повседневной деятельности.

Ниже приведена характеристика теста по математике для ЗНО (внешнего независимого тестирования):Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО 2011) з математики. (Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 1218 від 08.12.2010 р.).


Загальна кількість завдань тесту – 35.

На виконання тесту відведено 150 хвилин.

Тест складається із завдань трьох форм:

 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань пропонується 5 варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну відповідь у бланку А.

 2. Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання у двох колонках подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари).

 3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Числову відповідь необхідно вписати до бланку відповідей. Завдання вважається виконаним, якщо у бланку А записана правильна відповідь.

За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:

 • за завдання з вибором однієї правильної відповіді: 0 або 1 тестовий бал

 • за завдання на встановлення відповідності (логічні пари): 0, 1, 2, 3, 4 тестових бали

 • за завдання з короткою відповіддю: 0 або 2 тестових бали

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з математики, – 51.

Композиція завдань у тесті з математики ґрунтується на таких засадах:

 1. За формами, вказаними вище: від завдань з вибором однієї правильної відповіді до завдань з короткою відповіддю. Це пояснюється специфікою роботи з завданнями кожної форми та технологічними аспектами комп’ютерної обробки бланків відповідей.

 2. За принципом зростання складності завдань у межах кожної з форм.

Під час підготовки до тестування з математики рекомендується використовувати підручники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України.

 1. Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − 272 с.

 2. Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2006. − 384 с.

 3. Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − 432 с.

 4. Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2005. – 392 с.

 5. Афанасьєва О.М., Бродський Я.С., Павлов О.Л., Сліпенко А.К. Алгебра і початки аналізу. 10 клас : Підручник.−Тернопіль : Навчальна книга−Богдан, 2004. − 456 с.

 6. Афанасьєва О.М., Бродський Я.С., Павлов О.Л., Сліпенко А.К. Алгебра і початки аналізу. 11 клас: Підручник.−Тернопіль: Навчальна книга−Богдан, 2004. − 384 с.

 7. Бевз Г.П. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. –К.: Освіта, 2005. − 255 с.

 8. Шкіль М.І., Колесник Т.В., Хмара Т.М. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 кл. з поглибленим вивченням математики в середніх закладах освіти. –К.: Освіта, 2004. − 318 с.

 9. Шкіль М.І., Колесник Т.В., Хмара Т.М. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 кл. з поглибленим вивченням математики в середніх закладах освіти. –К.: Освіта, 2001. − 311 с.

 10. Афанасьєва О.М., Бродський Я.С, Павлов О.Л., Сліпенко А.К. Геометрія 10 – 11 клас: Підручник – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. − 288 с.

 11. Тадеєв В.О. Геометрія 10 клас: Підручник.− Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. 2003. − 384 с.

 12. Тадеєв В.О. Геометрія. 11 клас: Підручник.− Тернопіль: Навчальна книга-Богдан. 2004. − 480 с.

 13. Бевз Г.П. та інші. Геометрія: Підручник для 10 − 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вежа, 2004. − 224 с.Внешнее независимое тестирование 2011 года (ЗНО 2011)

Главная > ЗНО 2011 > Характеристика теста по математике 2011
 
загрузка...