Выпускной класс? Пора готовиться! Все про ЗНО: расписание ЗНО, регистрация на ЗНО, программы ЗНО, вопросы и ответы ЗНО.

ВУЗы Украины по регионам. Рейтинги ВУЗов. Болонский процесс в Украине.

Высшее образование за границей. FLEX - бесплатное обучение в США.
Поиск по сайту


Главная > ЗНО 2011 > Программа по испанскому языкуПрограмма внешнего независимого тестирования 2011 года (ЗНО 2011) по испанскому языку

espanol

Знание как минимум одного иностранного языка является практически необходимым для выпускника одного из ВУЗов Украины, особено занимающего лидирующие позиции в рейтингах. Без уверенного знания английского, французского, немецкого, испанского, китайского или какого-либо другого иностранного языка сейчас сложно претендовать на высокооплачиваемую должность.

При этом, конечно же, самым "востребованным" языком является английский. Хорошая возможность в совершенстве изучить его - это курсы английского языка в Киеве, на которыз высококвалифицированные преподаватели помогут узнать все тонкости языка Шекспира и Марка Твена.

Ниже приведена программа внешнего независимого тестирования (ЗНО) по испанскому языку:


Вимоги щодо практичного володіння видами мовленнєвої діяльності

1. Читання

Вступник розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, у тому числі сучасну художню прозу обсягом до 2000 друкованих знаків, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям випускників шкіл. Тексти можуть містити до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, та 2% незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом.

Оцінюється рівень розуміння тексту, уміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом.

2. Письмо

Вступник володіє функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов.

Він уміє писати особисті листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в франкомовних країнах, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи партнера про аналогічну інформацію, а також передати повідомлення у вигляді записки довільної форми.

Вступник уміє розповісти про перебіг подій, описати людину, об’єкт; написати повідомлення відповідно до поставленого завдання, зокрема, про проведення заходів, втрату особистих речей тощо, висловити співчуття, невдоволення, надію, власну точку зору та аргументувати її, складати ділові листи, а саме: лист-заяву, лист-скаргу, запит інформації.

Обсяг письмового висловлювання складає не менш ніж 100 слів.

Вимоги щодо володіння мовними компетенціями

Лексика

Лексичний мінімум вступника складає 2000 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов.

Тематика текстів для читання

Моє місце в світі:

 • - здоровий спосіб життя в родині;

 • - захист прав дитини.

Дозвілля:

 • - особистісні пріоритети;

 • - відпочинок на природі;

 • - улюблені розваги молоді в Україні та іспаномовному світі.

Мистецтво:

 • - культура і види мистецтва;

 • - видатні митці;

 • - музеї і виставки;

 • - молодь і мистецтво.

Сучасний франкомовний світ:

 • - загальні відомості про сучасний іспаномовний світ.

Шкільне життя:

 • - міжнародні освітні програми;

 • - досвід навчання за кордоном;

 • - плани на майбутнє;

 • - вибір професії.

Наука і технічний прогрес:

 • - видатні науковці та наукові премії;

 • - техногенні катастрофи;

 • - наукові відкриття і досягнення;

 • - науковий пошук і фантастика.

Сучасна Україна:

 • - загальні відомості про сучасну Україну.

Граматика

Морфологія.

Іменник. Вживання іменників у однині та у множині.

Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів. Нульовий артикль.

Прикметник. Вживання прикметників, їх узгодженість з іменниками у роді та числі. Ступені порівняння прикметників. Особливі форми прикметників.

Займенник. Види займенників у різних функціях. Вживання займенників, рід і число, їх узгодженість з іменниками.

Дієслово. Дієслівні часи Modo Indicativo (Presente, Pretérito perfecto, Pretérito imperfecto, Pretérito indefinido, Pretérito pluscuamperfecto, Futuro simple), Modo Subjuntivo (Presente, Pretérito perfecto, Pretérito imperfecto, Pretérito pluscuamperfecto). Condicional. Imperativo. Неправильні та зворотні дієслова. Інфінітивні конструкції. Герундій.

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників.

Сполучники. Вживання сполучників.

Синтаксис.

 • Структура різних типів речень.
 • Прості речення.
 • Безособові речення.
 • Складносурядні речення.
 • Складнопідрядні речення.
 • Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.
 • Пряма і непряма мова.

Словотворення. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів; зменшувальних і збільшувальних суфіксів окремих слів.Внешнее независимое тестирование 2011 (ЗНО 2011)

Главная > ЗНО 2011 > Программа по испанскому языку
 
загрузка...