Закінчуєш школу? Час готуватися! Все про ЗНО: розклад ЗНО, реєстрація на ЗНО, програми ЗНО, запитання та відповіді ЗНО.

ВУЗи України по регіонах. Рейтинги ВУЗів. Болонський процес в Україні.

Вища освіта за кордоном. FLEX - безкоштовне навчання в США для старшокласників.
Пошук по сайту


Все про оцінювання та ВУЗи України > Напрями навчання > Спеціальності магістр ч.2


Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах України за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра. Частина 2

Згідно Постанови Кабінету міністрів України № 787 від 27.08.2010 р. "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра" та наказа Міністерства освіти і науки України № 1067 від 09.11.2010 р. з 2011/2012 навчального року вводиться в дію перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВУЗах України за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра.

У таблиці приведено перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВУЗах України за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра та вказано відповідность спеціальностей переліку 2010 року напрямам підготовки переліку 2006 року, що був дійсний раніше.

Інженерія

Перелік напрямів підготовки 2006 року, за якими здійснювалась підготовка фахівців у ВУЗах України за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра Перелік 2010 року спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах України за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра
Шифр галузі Найменування галузі  знань Напрям підготовки Код напряму підготовки Найменування спеціальності спеціаліста Код спеціальності спеціаліста Найменування спеціальності магістра Код спеціальності  магістра
Інженерія
0501 Інформатика та обчислювальна техніка комп’ютерні науки 6.050101 інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) 7.05010101 інформаційні управляючі системи та технології (за галузями) 8.05010101
інформаційні технології проектування 7.05010102 інформаційні технології проектування 8.05010102
системне проектування 7.05010103 системне проектування 8.05010103
системи штучного інтелекту 7.05010104 системи штучного інтелекту 8.05010104
комп’ютерний еколого-економічний моніторинг 7.05010105 комп’ютерний еколого-економічний моніторинг 8.05010105
комп’ютерна інженерія 6.050102 комп’ютерні системи та мережі 7.05010201 комп’ютерні системи та мережі 8.05010201
системне програмування 7.05010202 системне програмування 8.05010202
спеціалізовані комп’ютерні системи 7.05010203 спеціалізовані комп’ютерні системи 8.05010203
програмна інженерія 6.050103 програмне забезпечення систем 7.05010301 програмне забезпечення систем 8.05010301
інженерія програмного забезпечення 7.05010302 інженерія програмного забезпечення 8.05010302
0502 Автоматика та управління системна інженерія 6.050201 комп’ютеризовані системи управління та автоматика 7.05020101 комп’ютеризовані системи управління та автоматика 8.05020101
комп’ютеризовані та робототехнічні системи 7.05020102 комп’ютеризовані та робототехнічні системи 8.05020102
комп’ютерні системи управління рухомими об’єктами (за видами транспорту) 7.05020103 комп’ютерні системи управління рухомими об’єктами (за видами транспорту) 8.05020103
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 6.050202 автоматизоване управління технологічними процесами 7.05020201 автоматизоване управління технологічними процесами 8.05020201
комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 7.05020202 комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 8.05020202
автоматика та автоматизація на транспорті (за видами транспорту) 7.05020203 автоматика та автоматизація на транспорті (за видами транспорту) 8.05020203
0503 Розробка корисних копалин гірництво 6.050301 розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування) 7.05030101 розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування) 8.05030101
шахтне і підземне будівництво 7.05030102 шахтне і підземне будівництво 8.05030102
буріння свердловин 7.05030103 буріння свердловин 8.05030103
маркшейдерська справа 7.05030104 маркшейдерська справа 8.05030104
безпека гірничого виробництва 7.05030105 безпека гірничого виробництва 8.05030105
торфова справа 6.050302 видобування і переробка торфу 7.05030201 видобування і переробка торфу 8.05030201
обладнання торфопідприємств і торфобрикетних заводів 7.05030202 обладнання торфопідприємств і торфобрикетних заводів 8.05030202
переробка корисних копалин 6.050303 збагачення корисних копалин 7.05030301 збагачення корисних копалин 8.05030301
обробка природних матеріалів 7.05030302 обробка природних матеріалів 8.05030302
нафтогазова справа 6.050304 видобування нафти і газу 7.05030401 видобування нафти і газу 8.05030401
газонафтопроводи та газонафтосховища 7.05030402 газонафтопроводи та газонафтосховища 8.05030402
обладнання нафтових і газових промислів 7.05030403 обладнання нафтових і газових промислів 8.05030403
0504 Металургія та матеріалознавство металургія 6.050401 металургія чорних металів 7.05040101 металургія чорних металів 8.05040101
металургія кольорових металів 7.05040102 металургія кольорових металів 8.05040102
порошкова металургія 7.05040103 порошкова металургія 8.05040103
обробка металів тиском 7.05040104 обробка металів тиском 8.05040104
спеціальна металургія 7.05040105 спеціальна металургія 8.05040105
промислова теплотехніка 7.05040106 промислова теплотехніка 8.05040106
ливарне виробництво 6.050402 ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 7.05040201 ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 8.05040201
литво (за видами) 7.05040202 литво (за видами) 8.05040202
інженерне матеріалознавство 6.050403 прикладне матеріалознавство 7.05040301 прикладне матеріалознавство 8.05040301
фізичне матеріалознавство 7.05040302 фізичне матеріалознавство 8.05040302
композиційні та порошкові матеріали, покриття 7.05040303 композиційні та порошкові матеріали, покриття 8.05040303
металознавство 7.05040304 металознавство 8.05040304
термічна обробка металів 7.05040305 термічна обробка металів 8.05040305
0505 Машинобудування та матеріалообробка прикладна механіка 6.050501 динаміка і міцність машин 7.05050101 динаміка і міцність машин 8.05050101
прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка 7.05050102 прикладна гідроаеромеханіка і механотроніка 8.05050102
роботомеханічні системи та комплекси 7.05050103 роботомеханічні системи та комплекси 8.05050103
біомеханіка 7.05050104 біомеханіка 8.05050104
підйомно-транспортні системи і логістика 7.05050105 підйомно-транспортні системи і логістика 8.05050105
триботехніка 7.05050106 триботехніка 8.05050106
інженерна механіка 6.050502 технології машинобудування 7.05050201 технології машинобудування 8.05050201
обладнання та технології ливарного виробництва 7.05050202 обладнання та технології ливарного виробництва 8.05050202
обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 7.05050203 обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 8.05050203
обладнання лісового комплексу 7.05050204 обладнання лісового комплексу 8.05050204
гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 7.05050205 гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 8.05050205
машини і технології паковання 7.05050206 машини і технології паковання 8.05050206
машини і ресурсозберігаючі технології переробки паковання 7.05050207 машини і ресурсозберігаючі технології переробки паковання 8.05050207
машинобудування 6.050503 металорізальні верстати та системи 7.05050301 металорізальні верстати та системи 8.05050301
інструментальне виробництво 7.05050302 інструментальне виробництво 8.05050302
обробка металів за спецтехнологіями 7.05050303 обробка металів за спецтехнологіями 8.05050303
двигуни внутрішнього згорання 7.05050304 двигуни внутрішнього згорання 8.05050304
колісні та гусеничні транспортні засоби 7.05050305 колісні та гусеничні транспортні засоби 8.05050305
прецизійні машини 7.05050306 прецизійні машини 8.05050306
обладнання електронної промисловості 7.05050307 обладнання електронної промисловості 8.05050307
підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 7.05050308 підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання 8.05050308
гірничі машини та комплекси 7.05050309 гірничі машини та комплекси 8.05050309
машини і механізми нафтогазових промислів 7.05050310 машини і механізми нафтогазових промислів 8.05050310
металургійне обладнання 7.05050311 металургійне обладнання 8.05050311
машини та обладнання сільськогосподарського виробництва 7.05050312 машини та обладнання сільськогосподарського виробництва 8.05050312
обладнання переробних і харчових виробництв 7.05050313 обладнання переробних і харчових виробництв 8.05050313
обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 7.05050314 обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 8.05050314
обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 7.05050315 обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 8.05050315
обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування 7.05050316 обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування 8.05050316
поліграфічні машини та автоматизовані комплекси 7.05050317 поліграфічні машини та автоматизовані комплекси 8.05050317
рейкові  транспортні машини та механізми 7.05050318 рейкові  транспортні машини та механізми 8.05050318
підйомно-транспортні машини і механізми морських та річкових портів 7.05050319 підйомно-транспортні машини і механізми морських та річкових портів 8.05050319
локомотивобудування 7.05050320 локомотивобудування 8.05050320
вагонобудування 7.05050321 вагонобудування 8.05050321
зварювання 6.050504 технології та устаткування зварювання 7.05050401 технології та устаткування зварювання 8.05050401
зварювальні установки 7.05050402 зварювальні установки 8.05050402
відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 7.05050403 відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 8.05050403
0506 Енергетика та енергетичне машинобудування теплоенергетика 6.050601 теплоенергетика 7.05060101 теплоенергетика 8.05060101
теплофізика 7.05060102 теплофізика 8.05060102
теплові електричні станції 7.05060103 теплові електричні станції 8.05060103
технології теплоносіїв та палива теплових електростанціях 7.05060104 технології теплоносіїв та палива теплових електростанціях 8.05060104
енергетичний менеджмент 7.05060105 енергетичний менеджмент 8.05060105
гідроенергетика 6.050602 гідроенергетика 7.05060201 гідроенергетика 8.05060201
атомна енергетика 6.050603 атомна енергетика 7.05060301 атомна енергетика 8.05060301
технології теплоносіїв та поводження з радіоактивними відходами на атомних електростанцій 7.05060302 технології теплоносіїв та поводження з радіоактивними відходами на атомних електростанцій 8.05060302
енергомашинобудування 6.050604 котли і реактори 7.05060401 котли і реактори 8.05060401
турбіни 7.05060402 турбіни 8.05060402
холодильні машини і установки 7.05060403 холодильні машини і установки 8.05060403
кріогенна техніка і технології 7.05060404 кріогенна техніка і технології 8.05060404
компресори, пневмоагрегати та вакуумтехніка 7.05060405 компресори, пневмоагрегати та вакуумтехніка 8.05060405
газотурбінні установки і компресорні станції 7.05060406 газотурбінні установки і компресорні станції 8.05060406
0507 Електротехніка та електромеханіка електротехніка та електротехнології 6.050701 електричні станції 7.05070101 електричні станції 8.05070101
електричні системи і мережі 7.05070102 електричні системи і мережі 8.05070102
електротехнічні системи електроспоживання (за видами) 7.05070103 електротехнічні системи електроспоживання (за видами) 8.05070103
техніка та електрофізика високих напруг 7.05070104 техніка та електрофізика високих напруг 8.05070104
світлотехніка і джерела світла 7.05070105 світлотехніка і джерела світла 8.05070105
системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 7.05070106 системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 8.05070106
нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 7.05070107 нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 8.05070107
енергетичний менеджмент 7.05070108 енергетичний менеджмент 8.05070108
електромеханіка 6.050702 електричні машини і апарати 7.05070201 електричні машини і апарати 8.05070201
електричні системи і комплекси транспортних засобів 7.05070202 електричні системи і комплекси транспортних засобів 8.05070202
    електричний транспорт 7.05070203 електричний транспорт 8.05070203
електромеханічні системи автоматизації та електропривод 7.05070204 електромеханічні системи автоматизації та електропривод 8.05070204
електромеханічні системи геотехнічних виробництв 7.05070205 електромеханічні системи геотехнічних виробництв 8.05070205
електропобутова техніка 7.05070206 електропобутова техніка 8.05070206
0508 Електроніка мікро- та наноелектроніка 6.050801 мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 7.05080101 мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 8.05080101
фізична та біомедична електроніка 7.05080102 фізична та біомедична електроніка 8.05080102
мікроелектронні інформаційні системи 7.05080103 мікроелектронні інформаційні системи 8.05080103
електронні пристрої та системи 6.050802 електронні прилади та пристрої 7.05080201 електронні прилади та пристрої 8.05080201
електронні системи 7.05080202 електронні системи 8.05080202
акустотехніка 6.050803 акустичні засоби та системи 7.05080301 акустичні засоби та системи 8.05080301
аудіо-, відео- та кінотехніка 7.05080302 аудіо-, відео- та кінотехніка 8.05080302
медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати 7.05080303 медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати 8.05080303
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати  та зв’язок радіотехніка 6.050901 радіотехніка 7.05090101 радіотехніка 8.05090101
апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення 7.05090102 апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення 8.05090102
радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 7.05090103 радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 8.05090103
радіоелектронні апарати 6.050902 радіоелектронні апарати та засоби 7.05090201 радіоелектронні апарати та засоби 8.05090201
автоматизовані комплекси радіоелектронних виробництв 7.05090202 автоматизовані комплекси радіоелектронних виробництв 8.05090202
інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 7.05090203 інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 8.05090203
телекомунікації 6.050903 інформаційні мережі зв’язку 7.05090301 інформаційні мережі зв’язку 8.05090301
телекомунікаційні системи та мережі 7.05090302 телекомунікаційні системи та мережі 8.05090302
технології та засоби телекомунікацій 7.05090303 технології та засоби телекомунікацій 8.05090303
мережі та системи поштового зв’язку 6.050904 обладнання та технології поштового зв’язку 7.05090401 обладнання та технології поштового зв’язку 8.05090401
    автоматизовані системи управління та контролю поштового зв’язку 7.05090402 автоматизовані системи управління та контролю поштового зв’язку 8.05090402


Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах України за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра. Частина 1

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах України за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра. Частина 3

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах України за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра. Частина 4Все про оцінювання та ВУЗи України > Напрями навчання > Спеціальності магістр ч.2
 
загрузка...