Закінчуєш школу? Час готуватися! Все про ЗНО: розклад ЗНО, реєстрація на ЗНО, програми ЗНО, запитання та відповіді ЗНО.

ВУЗи України по регіонах. Рейтинги ВУЗів. Болонський процес в Україні.

Вища освіта за кордоном. FLEX - безкоштовне навчання в США для старшокласників.
Пошук по сайту


Все про оцінювання та ВУЗи України > Напрями навчання > Спеціальності магістр ч.4


Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах України за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра. Частина 4

Згідно Постанови Кабінету міністрів України № 787 від 27.08.2010 р. "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра" та наказа Міністерства освіти і науки України № 1067 від 09.11.2010 р. з 2011/2012 навчального року вводиться в дію перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВУЗах України за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра.

У таблиці приведено перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВУЗах України за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра та вказано відповідность спеціальностей переліку 2010 року напрямам підготовки переліку 2006 року, що був дійсний раніше.

Геодезія та землеустрій. Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції. Техніка та енергетика аграрного виробництва. Ветеринарія. Охорона здоров’я. Соціальне забезпечення. Сфера обслуговування. Державне управління. Військові науки. Безпека. Специфічні категорії

Перелік напрямів підготовки 2006 року, за якими здійснювалась підготовка фахівців у ВУЗах України за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра Перелік 2010 року спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах України за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра
Шифр галузі Найменування галузі  знань Напрям підготовки Код напряму підготовки Найменування спеціальності спеціаліста Код спеціальності спеціаліста Найменування спеціальності магістра Код спеціальності  магістра
Геодезія та землеустрій
0801 Геодезія  та  землеустрій геодезія, картографія та землеустрій 6.080101 геодезія 7.08010101 геодезія 8.08010101
картографія 7.08010102 картографія 8.08010102
землеустрій та кадастр 7.08010103 землеустрій та кадастр 8.08010103
оцінка землі та нерухомого майна 7.08010104 оцінка землі та нерухомого майна 8.08010104
геоінформаційні системи і технології 7.08010105 геоінформаційні системи і технології 8.08010105
фотограмметрія та дистанційне зондування 7.08010106 фотограмметрія та дистанційне зондування 8.08010106
космічний моніторинг Землі 7.08010107 космічний моніторинг Землі 8.08010107
Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції
0901 Сільське господарство і лісництво агрономія 6.090101 агрономія 7.09010101 агрономія 8.09010101
агрохімія і ґрунтознавство 7.09010102 агрохімія і ґрунтознавство 8.09010102
експертна оцінка ґрунтів 7.09010103 експертна оцінка ґрунтів 8.09010103
плодоовочівництво і виноградарство 7.09010104 плодоовочівництво і виноградарство 8.09010104
селекція і генетика сільськогосподарських культур 7.09010105 селекція і генетика сільськогосподарських культур 8.09010105
агромеліорація 7.09010106 агромеліорація 8.09010106
технології закритого ґрунту 7.09010107 технології закритого ґрунту 8.09010107
насінництво та насіннєзнавство 7.09010108 насінництво та насіннєзнавство 8.09010108
технології зберігання та доробки продукції рослинництва 7.09010111 технології зберігання та доробки продукції рослинництва 8.09010111
технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 6.090102 технології виробництва і переробки продукції тваринництва 7.09010201 технології виробництва і переробки продукції тваринництва 8.09010201
годівля тварин і технології кормів 7.09010202 годівля тварин і технології кормів 8.09010202
розведення та селекція тварин 7.09010203 розведення та селекція тварин 8.09010203
птахівництво 7.09010204 птахівництво 8.09010204
конярство та кіннозаводство 7.09010205 конярство та кіннозаводство 8.09010205
бджільництво 8.09010206 бджільництво 8.09010206
кінологія 7.09010207 кінологія 8.09010207
промислове звірівництво 7.09010208 промислове звірівництво 8.09010208
лісове і садово-паркове господарство 6.090103 лісове господарство 7.09010301 лісове господарство 8.09010301
мисливське господарство 7.09010302 мисливське господарство 8.09010302
садово-паркове господарство 7.09010303 садово-паркове господарство 8.09010303
лісозаготівля 6.090104 технології лісосічних і лісоскладських робіт 7.09010401 технології лісосічних і лісоскладських робіт 8.09010401
захист рослин 6.090105 захист рослин 7.09010501 захист рослин 8.09010501
карантин рослин 7.09010502 карантин рослин 8.09010502
0902 Рибне господарство та аквакультура водні біоресурси та аквакультура 6.090201 водні біоресурси 7.09020101 водні біоресурси 8.09020101
аквакультура 7.09020102 аквакультура 8.09020102
охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів 7.09020103 охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів 8.09020103
рибальство 6.090202 промислове рибальство 7.09020201 промислове рибальство 8.09020201
Техніка та енергетика аграрного виробництва
1001 Техніка та енергетика аграрного виробництва енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі 6.100101 енергетика сільськогосподарського виробництва 7.10010101 енергетика сільськогосподарського виробництва 8.10010101
електротехнічні системи та технології в агропромисловому виробництві 7.10010102 електротехнічні системи та технології в агропромисловому виробництві 8.10010102
автоматизація енергетичних систем в агропромисловому виробництві 7.10010103 автоматизація енергетичних систем в агропромисловому виробництві 8.10010103
електропостачання сільського господарства 7.10010104 електропостачання сільського господарства 8.10010104
енергетичний менеджмент та аудит в агропромисловому виробництві 7.10010105 енергетичний менеджмент та аудит в агропромисловому виробництві 8.10010105
процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва 6.100202 процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств 7.10010201 процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств 8.10010201
транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі 7.10010202 транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі 8.10010202
Ветеринарія
1101 Ветеринарія ветеринарна медицина 6.110101 ветеринарна лікувальна справа (за галузями тваринництва)*** 7.11010101 ветеринарна лікувальна справа (за галузями тваринництва)*** 8.11010101
ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва 7.11010102 ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва 8.11010102
ветеринарна гігієна та санітарія 7.11010203 ветеринарна гігієна та санітарія 8.11010203
ветеринарна фармація 7.11010204 ветеринарна фармація 8.11010204
лабораторна діагностика хвороб тварин 7.11010205 лабораторна діагностика хвороб тварин 8.11010205
ветеринарна біотехнологія 7.11010206 ветеринарна біотехнологія 8.11010206
Охорона здоров’я
1201 Медицина     лікувальна справа** 7.12010001 лікувальна справа 8.12010001
педіатрія** 7.12010002 педіатрія 8.12010002
медико-профілактична справа** 7.12010003 медико-профілактична справа 8.12010003
медична психологія** 7.12010004 медична психологія 8.12010004
стоматологія** 7.12010005 стоматологія 8.12010005
1202 Фармація фармація 6.120201 фармація** 7.12020101 фармація 8.12020101
клінічна фармація** 7.12020102 клінічна фармація 8.12020102
технології фармацевтичних препаратів** 7.12020103 технології фармацевтичних препаратів 8.12020103
технології парфумерно-косметичних засобів** 7.12020104 технології парфумерно-косметичних засобів 8.12020104
Соціальне забезпечення
1301 Соціальне забезпечення соціальна допомога 6.130101 соціальна допомога 7.13010101 соціальна допомога 8.13010101
соціальна робота 6.130102 соціальна робота 7.13010201 соціальна робота 8.13010201
Сфера обслуговування
1401 Сфера обслуговування готельно-ресторанна справа 6.140101 готельна і ресторанна справа 7.14010101 готельна і ресторанна справа 8.14010101
курортна справа 7.14010102 курортна справа 8.14010102
побутове обслуговування 6.140102 організація побутового обслуговування 7.14010201 організація побутового обслуговування 8.14010201
туризм 6. 140103 туризмознавство (за видами) 7. 14010301 туризмознавство (за видами) 8. 14010301
Державне управління
1501 Державне управління**         публічне адміністрування 8.15010001
    управління суспільним розвитком 8.15010002
    державне управління (за галузями) 8.15010003
    регіональне управління 8.15010004
    державна служба 8.15010005
    державне управління у сфері національної безпеки 8.15010006
    публічна політика і управління 8.15010007
    місцеве самоврядування 8.15010008
    електронне урядування 8.15010009
    парламентаризм та парламентська діяльність 8.15010010
Військові науки
1601 Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону***** конкретний перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, визначається відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням із МОН   перелік галузей знань, напрямів і спеціальностей підготовки військових фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста визначається відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням із МОН   перелік галузей знань, напрямів і спеціальностей підготовки військових фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра визначається відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням із МОН  
Безпека
1701 Інформаційна безпека безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101 безпека інформаційних і комунікаційних систем 7.17010101 безпека інформаційних і комунікаційних систем 8.17010101
безпека державних інформаційних ресурсів 7.17010102 безпека державних інформаційних ресурсів 8.17010102
системи технічного захисту інформації 6.170102 системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 7.17010201 системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 8.17010201
управління інформаційною безпекою 6.170103 управління інформаційною безпекою 7.17010301 управління інформаційною безпекою 8.17010301
адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації 7.17010302 адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації 8.17010302
1702 Цивільна безпека цивільний захист 6.170201 цивільний захист 7.17020101 цивільний захист 8.17020101
управління у сфері цивільного захисту 7.17020102 управління у сфері цивільного захисту 8.17020102
охорона праці 6.170202 охорона праці (за галузями) 7.17020201 охорона праці (за галузями) 8.17020201
пожежна безпека 6.170203 пожежна безпека 7.17020301 пожежна безпека 8.17020301
      управління пожежною безпекою 8.17020302
Специфічні категорії
1801 Специфічні категорії         управління соціальним закладом*** 8.18010001
          управління у сфері правопорядку*** 8.18010002
        судова експертиза*** 8.18010003
        дорадництво*** 8.18010004
        екологічна політика і право*** 8.18010005
        зовнішня політика*** 8.18010006
        українознавство*** 8.18010007
        мистецтвознавство (за видами)*** 8.18010008
        біржова діяльність*** 8.18010009
    якість, стандартизація та сертифікація**** 7.18010001 якість, стандартизація та сертифікація**** 8.18010010
    інтелектуальна власність**** 7.18010002 інтелектуальна власність**** 8.18010011
        управління інноваційною діяльністю**** 8.18010012
    управління проектами**** 7.18010004 управління проектами**** 8.18010013
        управління фінансово-економічною безпекою**** 8.18010014
        консолідована інформація**** 8.18010015
        бізнес-адміністрування**** 8.18010016
        економіка довкілля і природних ресурсів**** 8.18010017
        адміністративний менеджмент**** 8.18010018
        медіа-комунікації**** 8.18010019
        управління навчальним закладом (за типом) **** 8.18010020
        педагогіка вищої школи**** 8.18010021
        освітні вимірювання**** 8.18010022
        високі технології*** 8.18010023


* Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя або викладача вищого навчального закладу, за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програми підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.

** Спеціальності, за якими передбачається підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на базі повної загальної середньої освіти.

*** Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти за переліком галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей, який визначається центральними органами виконавчої влади за погодженням із МОН.

**** Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки чи спеціальності.Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах України за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра. Частина 1

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах України за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра. Частина 2

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах України за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра. Частина 3Все про оцінювання та ВУЗи України > Напрями навчання > Спеціальності магістр ч.4
 
загрузка...