Закінчуєш школу? Час готуватися! Все про ЗНО: розклад ЗНО, реєстрація на ЗНО, програми ЗНО, запитання та відповіді ЗНО.

ВУЗи України по регіонах. Рейтинги ВУЗів. Болонський процес в Україні.

Вища освіта за кордоном. FLEX - безкоштовне навчання в США для старшокласників.
Пошук по сайту


Все про оцінювання та ВУЗи України > Напрями навчання > Напрями мол. спеціаліст ч.1


Перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

Перша частина

Згідно Постанови Кабінету міністрів України від 20 червня 2007 р. N 839 (із змінами від 27.08.2008) підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста проводиться за напрямами, що проведені у таблиці.

Перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

Шифр галузі
Найменування галузі знань
Напрям підготовки
Код напряму підготовки
Освіта

0101

Педагогічна освіта

дошкільна освіта

5.01010101

початкова освіта 

5.01010201

технологічна освіта 

5.01010301

професійна освіта (за профілем) 

5.01010401

соціальна педагогіка 

5.01010601

0102 

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини 

фізичне виховання*

5.01020101

Гуманітарні науки та мистецтво

0201 

Культура 

бібліотечна справа

5.01020201

народна художня творчість

5.01020401

діловодство

5.01020501

організація туристичного обслуговування

5.01020701

0202 

Мистецтво 

акторське мистецтво 

5.02020101

театрально-декораційне мистецтво

5.02020102

хореографія*

5.02020201

кіно-, телемистецтво

5.02020301

музичне мистецтво*

5.02020401

образотворче мистецтво*

5.02020501

* Спеціальності, за якими передбачається присвоєння кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програм підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.

 

 

дизайн

5.02020701

перукарське мистецтво та декоративна косметика

5.02020702

декоративно-прикладне мистецтво

5.02020801

естрадно-циркове мистецтво

5.02020901

художнє фотографування

5.02021101

Соціальні науки, бізнес і право

0303 

Журналістика та інформація 

видавнича справа та редагування 

5.03030301

0304 

Право 

правознавство

5.03040101

правоохоронна діяльність

5.03040102

0305 

Економіка та підприємництво 

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економіка підприємства

5.03050401

прикладна статистика

5.03050601

маркетингова діяльність

5.03050701

комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

0306 

Менеджмент і адміністрування 

організація виробництва

5.03060101

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

Природничі науки

0401 

Природничі науки

аналітичний контроль якості хімічних сполук

5.04010101

пошук та розвідка геологічними методами

5.04010301

пошук та розвідка геофізичними методами

5.04010302

пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами

5.04010303

розвідування нафтових та газових родовищ

5.04010304

метеорологічні та гідрологічні спостереження

5.04010501

експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем

5.04010502

експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій

5.04010503

експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища

5.04010601

прикладна екологія

5.04010602

0403 

Системні науки та кібернетика 

прикладна математика 

5.04030101

Інженерія

0501 

Інформатика та обчислювальна техніка 

обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010101

обслуговування систем баз даних і знань

5.05010102

обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010201

розробка програмного забезпечення

5.05010301

0502 

Автоматика та управління 

обслуговування систем управління і автоматики

5.05020101

обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020102

монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях

5.05020202

монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті

5.05020203

обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті

5.05020204

обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем

5.05020205

0503 

Розробка корисних копалин 

відкрита розробка корисних копалин

5.05030101

підземна розробка корисних копалин

5.05030102

експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

5.05030103

шахтне і підземне будівництво

5.05030104

маркшейдерська справа

5.05030105

буріння свердловин

5.05030106

механізація та автоматизація торфового виробництва

5.05030201

збагачення корисних копалин

5.05030301

обробка природного каменю

5.05030302

експлуатація нафтових і газових свердловин

5.05030401

випробування свердловин на нафту і газ

5.05030402

експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ

5.05030403

обслуговування та ремонт обладнання нафтових і газових промислів

5.05030404

0504

Металургія та матеріалознавство 

агломераційне виробництво

5.05040101

доменне виробництво

5.05040102

виробництво сталі і феросплавів

5.05040103

виробництво кольорових металів і сплавів

5.05040104

переробка вторинних кольорових та чорних металів

5.05040105

обробка металів тиском

5.05040106

ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів

5.05040201

термічна обробка металів

5.05040301

виробництво порошкових, композиційних виробів і напилення покриттів

5.05040302

0505 

Машинобудування та матеріалообробка 

технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування

5.05050201

обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

5.05050202

обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050203

експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050204

обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

5.05050205

обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва

5.05050208

обслуговування та ремонт обладнання підприємств торгівлі і громадського харчування

5.05050209

обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

5.05050210

обслуговування машин і технологічних ліній пакування

5.05050211

обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання

5.05050212

експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050211

експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості

5.05050214

обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування

5.05050215

експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання

5.05050216

інструментальне виробництво

5.05050301

технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів

5.05050303

виробництво абразивного та алмазного інструменту

5.05050304

виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації

5.05050305

виробництво двигунів

5.05050300

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

виробництво сільськогосподарських машин

5.05050308

виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050300

важке машинобудування (за видами)

5.05050310

хімічне і нафтове машинобудування (за видами)

5.05050311

виробництво рейкового транспорту (за видами)

5.05050312

зварювальне виробництво

5.05050401

газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050402

контроль якості металів і зварних з'єднань

5.05050403

обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва

5.05050404

0506 

Енергетика та енергетичне машинобудування 

монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій

5.05060101

підготовка води, палива і мастильних матеріалів на електростанціях

5.05060102

монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання

5.05060103

експлуатація теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання

5.05060104

монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок

5.05060201

монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування атомних електростанцій

5.05060301

конструювання та експлуатація парогенераторного обладнання

5.05060401

конструювання та виробництво турбінних установок

5.05060402

монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок

5.05060403

0507 

Електротехніка та електромеханіка 

монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

5.05070101

будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі

5.05070102

електропостачання

5.05070103

монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

5.05070104

виробництво електроосвітлювальних приладів і установок

5.05070105

монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами

5.05070106

монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем

5.05070107

монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів

5.05070108

світлотехнічне забезпечення видовищних заходів

5.05070109

виробництво електричних машин і апаратів

5.05070201

монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів

5.05070202

виробництво автоматизованих електротермічних систем

5.050702011

експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту

5.05070204

обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

0508 

Електроніка 

конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки

5.05080201

виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.05080202

виробництво та експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок

5.05080301

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 

конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090101

технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден

5.05090102

технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090103

експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв

5.05090104

виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури

5.05090201

монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв'язку

5.05090301

технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку та оргтехніки

5.05090302

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв

5.05090303

виробництво апаратури автоматичного електрозв'язку

5.05090104

обслуговування обладнання підприємств зв'язку

5.05090305

монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв'язку, радіомовлення та телебачення

5.05090300

монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку рухомої служби

5.05090307

монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації

5.05090308

організація та експлуатація поштового зв'язку

5.05090401

монтаж, обслуговування і ремонт засобів механізації та автоматизації підприємств поштового зв'язку

5.05090402

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

радіотехнічні вимірювання

5.05100101

електротеплотехнічні вимірювання

5.05100102

механічні вимірювання

5.05100103

виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання

5.05100301

виробництво оптичних і оптико-електронних приладів

5.05100401

0511 

Авіаційна та ракетно-космічна техніка 

виробництво авіаційних літальних апаратів

5.05110101

виробництво ракетно-космічних літальних апаратів

5.05110102

виробництво авіаційних двигунів

5.05110201

обслуговування пілотажно-навігаційних комплексів

5.05110301

експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів

5.05110302

0512

Морська техніка 

суднокорпусобудування

5.05120101

обслуговування суднового обладнання

5.05120102

монтаж і проектування суднових машин і механізмів

5.05120103

монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання

5.05120104

0513

Хімічна технологія та інженерія 

виробництво органічних речовин

5.05130101

виробництво неорганічних речовин

5.05130102

переробка нафти і газу

5.05130103

коксохімічне виробництво

5.05130104

виробництво твердих хімічних речовин

5.05130105

виробництво обладнання з високоенергетичними і швидкодіючими сполуками

5.05130106

виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів

5.05130107

виробництво кінофотоматеріалів і магнітних носіїв

5.05130108

виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів

5.05130109

виробництво високомолекулярних сполук

5.05130110

хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів

5.05130111

опоряджувальне виробництво

5.05130201

технологія обробки шкіри та хутра

5.05130202

обслуговування і ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості

5.05130203

0514 

Біотехнологія 

біохімічне виробництво

5.05140101

0515

Видавничо-поліграфічна справа 

друкарське виробництво

5.05150101

розробка, виготовлення та оформлення пакувань

5.05150102

комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації

5.05150103

дизайн друкованої продукції

5.05150104

0516 

Текстильна та легка промисловість 

первинна обробка волокнистих матеріалів

5.05160101

виробництво та дизайн пряжі

5.05160102

виробництво та дизайн тканин і трикотажу

5.05160103

виробництво та дизайн нетканих текстильних матеріалів

5.05160104

швейне виробництво

5.05160201

виготовлення виробів із шкіри

5.05160202

моделювання та конструювання промислових виробів

5.05160203

кольорування і художнє оздоблення виробів легкої промисловості

5.05160204

виробництво та дизайн взуття, шкіргалантерейних і лимарних виробів

5.05160205

0517 

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції 

виробництво харчової продукції

5.05170101

консервування

5.05170102

зберігання і переробка зерна

5.05170103

виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів

5.05170104

виробництво цукристих речовин та полісахаридів

5.05170105

бродильне виробництво і виноробство

5.05170106

виробництво жирів і жирозамінників

5.05170107

зберігання, консервування та переробка плодів і овочів

5.05170108

зберігання, консервування та переробка м'яса

5.05170100

зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів

5.05170110

зберігання, консервування та переробка молока

5.05170151

0518

Обробка деревини 

лісозаготівля та первинна обробка деревини

5.05180101

обробка деревини

5.05180102

виготовлення меблів

5.05180103друга частина

Все про оцінювання та ВУЗи України > Напрями навчання > Напрями мол. спеціаліст ч.1
 
загрузка...