Закінчуєш школу? Час готуватися! Все про ЗНО: розклад ЗНО, реєстрація на ЗНО, програми ЗНО, запитання та відповіді ЗНО.

ВУЗи України по регіонах. Рейтинги ВУЗів. Болонський процес в Україні.

Вища освіта за кордоном. FLEX - безкоштовне навчання в США для старшокласників.
Пошук по сайту


Все про оцінювання та ВУЗи України > ВУЗи України > Умови прийому до ВУЗів 2011


Умови прийому до ВНЗ України у 2011 році

Умови прийому до ВНЗ України в 2011 році визначені наказом Міністра освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 28 жовтня 2010 року під № 999/18294.

Встановлено терміни проведення вступної кампанії до ВНЗ України в 2011 році:

 • прийом заяв та документів на основі базової або повної загальної середньої освіти на денну форму навчання починається 1 липня;

 • закінчується:

  • від вступників на денну форму навчання на базі повної загальної середньої освіти (після 11 класу) - 31 липня;

  • для осіб, які мають складати вступні іспити у ВУЗи, прийом документів закінчується 22 липня, вступні іспити проводяться з 23 липня по 31 липня;

  • для осіб, які повинні проходити творчі конкурси у ВУЗах, прийом документів закінчується 17 липня, творчі конкурси проводяться в кілька сесій з 10 липня по 31 липня;

 • прийом документів від осіб, що вступають на навчання на основі базової загальної середньої освіти (після 9 класу), закінчується 22 липня, вступні іспити проводяться з 23 липня по 31 липня;

 • рейтинговий список абітурієнтів, які вступають до ВУЗів України на основі повної і базової загальної середньої освіти, оприлюднюється не пізніше 1 серпня;

 • зарахування вступників на основі повної і базової загальної середньої освіти на денну форму навчання здійснюється:

  • за державним замовленням - не пізніше 10 серпня;

  • за кошти фізичних і юридичних осіб - після зарахування на бюджетну форму відповідного напряму (фаху), але не пізніше 25 серпня.

Абітурієнтам надано право подавати документ про результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), а саме сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його дублікат), виданий у 2008, 2009, 2010 або в 2011 роках.

Абітурієнти, які отримали повну середню освіту в 2007 році і раніше, можуть брати участь у конкурсі на денну форму навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) або за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів за їх вибором.

Відповідно до затверджених Умов прийому до ВНЗ України, при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти (після 9 класу) встановлюються два конкурсні предмети, з яких вступники до ВУЗів будуть здавати вступні іспити.

При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти (після 11 класу) враховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), тобто бали сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з двох предметів. Перший предмет є обов'язковим, а другий із зазначених двох обирається вступником.

При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) на базі повної загальної середньої освіти (після 11 класу) враховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), тобто бали сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з трьох предметів з певного переліку. Перший і другий предмети є обов'язковими. Третій предмет, із зазначених двох, вибирається вступником, крім випадків, коли такий предмет визначено Умовами прийому або рішенням приймальної комісії ВНЗ.

Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра) і повного (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) вищої освіти обов'язковим став іспит з іноземної мови.

Відповідно до Умов прийому до ВНЗ України в 2011 році право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) або за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у ВНЗ за вибором отримали громадяни України, які в рік вступу отримали повну середню освіту за кордоном. Іноземцям, які здобули повну загальну середню освіту в іноземних школах з українською мовою навчання, надано право вступати до ВУЗів України за результатами вступних іспитів, передбачених правилами прийому ВУЗу, в межах встановлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

Новиною стало введення додаткових балів для абітурієнтів, які є призерами (особами, нагородженими дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів або призерами (особами, нагородженими дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідних робіт учнів - членів Малої академії наук України. Однак пільгами при вступі зможуть скористатися лише ті переможці, які обрали собі професію (спеціальність) відповідно до предмету (напряму), в якому вони досягли високих результатів.

З метою залучення професійно-орієнтованої молоді для вступу на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класу) до ВНЗ України для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях), їм можуть додаватися за рішенням приймальної комісії ВУЗу до 20 балів (до 2 балів - при вступі на основі базової середньої освіти, після 9 класу). Це правило поширюється на випускників підготовчих курсів, відділень, факультетів довузівської підготовки ВУЗів, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до ВУЗів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин і термін навчання - не менше трьох місяців за умови, що це навчання проводилося в рік вступу. Таким чином, тепер підготовчі курси стануть дуже і дуже популярними, хоча і не гарантують вступу до обраного ВУЗу.

Передбачено введення у ВУЗах України попередньої електронної реєстрації заяв на участь в конкурсі з наступним поданням документів на паперових носіях. Також встановлені нові терміни подачі оригіналів після дня оприлюднення списків рекомендованих до зарахування: перший список - 5 днів, другий і наступні - 2 дні.

Залишилося в силі положення про врахування при вступі до ВУЗу середнього балу атестата, обчислюваного для абітурієнтів з повною середньою освітою (після 11 класу) за 200-бальною шкалою. Для абітурієнтів з базовою середньою освітою (після 9 класу) буде враховуватися середній бал свідоцтва про освітній рівень (за 12-бальною шкалою).

Повний текст Умов прийому до ВУЗів України у 2011 році:

Умови прийому до ВУЗів України у 2011 році. Частина 1

Умови прийому до ВУЗів України у 2011 році. Частина 2Все про оцінювання та ВУЗи України > ВУЗи України > Умови прийому до ВУЗів 2011
 
загрузка...